Workshop: Ledelse i komplekse organisationer

Hvornår?
01. marts 2019, kl. 8.30 - 17.00

Hvor?
Mødelokale i nærheden af venteområde 6 (Lokale 359), AUH Psykiatrien, indgang K

IGA Århus og PKS AUH-P inviterer til workshop med den engelske professor i kompleksitet og ledelse, Chris Mowles. Chris Mowles har gennem mange år har været optaget af at uddanne erfarne ledere i ledelse af organisationer, hvor uvished og usikkerhed er en tilbagevendende virkelighed. Han vil holde oplæg med titlen "Managing in uncertainty - taking group life seriously in organisations"

Program:
I løbet af workshoppen vil Chris Mowles både holde et oplæg og facilitere deltagernes arbejde med tvivl og udfordringer i egen organisation i form af live-lab, der understøtter forståelsen af teorien i praksis. Til dette opfordres deltagerne til at medbringe et organisatorisk dilemma, som de også selv er part i.

Pris:
1.000 kr - 1.200 kr

Tilmelding:
Senest den 15. februar ved e-mail til Trine Paludan Malver: trimal@rm.dk og samtidig indbetaling af ovenstående beløb via mobile pay til: 85622, også med angivelse af samme navn som i mail. Eller ved i mail at oplyse EAN nr. og afdeling, som faktura skal fremsendes til