Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Uddannelserne ved IGA Århus
Gruppeterapi og gruppeterapeutisk viden er særdeles anvendelig både indenfor psykiatrien, i psykologisk behandling og i arbejdet med organisationer.
Gruppeanalyse har som målsætning at videreudvikle arbejdet med og forståelse for arbejdet med grupper.


Der er mulighed for tre forskellige uddannelser: den to-årige gruppeterapeutiske uddannelse, den fire-årige diplomuddannelse og den to-årige uddannelse i organisation og ledelse ved Institut for Gruppeanalyse (IGA) i Århus.

De næste uddannelsesforløb starter i september 2018. Der er ansøgningsfrist i april 2018.
Workshop Gruppers dannelse og identitet
Den 3. januar 2018, 3. januar 2018 kl. 10.00-13.30 i Silkeborg

IGA Aarhus afholder i samarbejde med Organisationskonsulenterne.dk og Birthe
Johansen Erhvervspsykologi en introduktionsworkshop med fokus på grupper, gruppers
dannelse og identitet.
Vi er så vant til at have fokus på individet og har en tendens til at overse hvem individet
bliver i gruppen og hvordan det udfolder sig, både i forhold til performance og den enkeltes
oplevelse af sig selv. En tilgang og måde at få indsigt i individers og gruppers adfærd samt
indblik i psykologiske processer mellem individ, grupper og organization er den
psykodynamiske.
På workshoppen får deltagerne en indføring i organisationspsykologisk og psykodynamisk
tænkning og metode som grundlag for at kunne forstå og arbejde med dynamiske kræfter i
individ, gruppe og organisation.

Pris:
500,- kr

Tilmelding:
Efter først-til-mølle ved mail til: mads@org-kons.dk. Der er plads til 21 deltagere.

Læs mere >
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov