Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Uddannelserne ved IGA Århus
Gruppeterapi og gruppeterapeutisk viden er særdeles anvendelig både indenfor psykiatrien, i psykologisk behandling og i arbejdet med organisationer. Gruppeanalyse har som målsætning at videreudvikle arbejdet med og forståelse for arbejdet med grupper.

Der er mulighed for tre forskellige uddannelser ved Institut for Gruppeanalyse (IGA) i Århus:
2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse (GPU)
2-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL)
4-årig gruppeanalytisk diplomuddannelse (GAD)

De næste uddannelsesforløb starter i september 2019. Der er nu åbent for tilmeldinger til uddannelserne.
Ansøgningsfrist er 9. april 2019.

Læs mere >
Fyraftensmøde om gruppeanalyse og gruppeanalytisk psykoterapi
IGA Århus og PKS AUH-P inviterer til fyraftensmøde om gruppeanalyse og gruppeanalytisk psykoterapi

Tid: 25. februar 2019, kl. 16.00 - 18.00
Sted: Mødelokale i nærheden af venteområde 6 (Lokale 359), AUH Psykiatrien, indgang K

På fyraftensmødet har du mulighed for at deltage i et foredrag om de grundlæggende principper og dynamikker, som udspiller sig både i personlige og professionelle grupper. Mødet er specielt velegnet til personer, som kunne overveje at tage en uddannelse ved IGA Aarhus.
Læs mere >
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov