Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 


Formand for bestyrelsen ved Institut for Gruppeanalyse i Aarhus
Heidi Sørensen
hs@stoa.dk
Koordinator for lærergruppen ved Institut for Gruppeanalyse i Aarhus
Kristian Rokkedal
krisrokk@rm.dk
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov