Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Praktiske oplysninger fælles for alle 3 uddannelser

Indhold pr. år:
Egenterapi i gruppe med 8 deltagere (52,5 timer). Supervision af eget gruppepsykoterapeutisk arbejde/organisatorisk arbejde (30 timer). Teoriundervisning i form af seminarer og forlæsninger om gruppeanalytisk og organisationspsykologisk teori og metode samt tilgrænsende emner (39 timer, dog 45 timer på første og andet år for psykologer). Storgruppe (8,75 timer) og plenum (3 timer). Teoriundervisning og supervisionsgrupper sammensættes, så de for psykologer på uddannelsen opfylder Dansk Psykologforenings krav.

Tid: 35 tirsdage, kl. 18.30 - 22.00, samt 4 lørdage, kl. 9 - 17 hvert år.

Start: Primo september 2020.

Sted: Århus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby.

Pris: For året 2020/21: 38.000 kr. For psykologer på GPU dog kr. 39.000 kr. Tilmelding er bindende for et år ad gangen.

Lærere: Læger, psykologer og andre faggrupper med gruppeanalytisk uddannelse og/eller organisationspsykologisk uddannelse. Lærerne er godkendte supervisorer i de psykiatriske selskaber og Dansk Psykologforening.

Ansøgningsskema: Downloades fra Instituttets hjemmeside og
stiles i udfyldt stand til: Træningsprogrammet ved IGA, c/o sekretær Charlotte Pedersen, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Palle Juul Jensens Boulevard 175, indgang K, 8200 Aarhus N.

Ansøgningfrist: Den 7. april 2020

Yderligere oplysninger på: www.iga-aarhus.dk eller hos sekretær Charlotte Pedersen på tlf.: 29312558 eller e-mail: charlpde@rm.dk.
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Palle Juul-Jensens Blvd. 175, indgang K, 8200 Aarhus N