Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Gruppeanalysens mål er at psykoterapi skal øge bevidstheden og forståelsen af ubevidste processer. Midlet til indsigt og forandring er den frie samtale mellem gruppens medlemmer.
Gruppeanalytisk terapi er en terapi af, i og ved gruppen. Terapeuten forholder sig analyserende, både til det enkelte medlem og til det bevidste og ubevidste samspil i gruppen. Terapeutens tilstræber, at det enkelte gruppemedlem opnår indsigt og får hjælp til, at gennemarbejde uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre i samspil med gruppen.

Læs mere >
4-årig gruppeanalytisk diplomuddannelse (GAD)

2-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL)

2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse (GPU)

Læs mere >
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Palle Juul-Jensens Blvd. 175, indgang K, 8200 Aarhus N