Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 

2-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL), adgangsivende til 1-årig GOL overbygning
Den 2-årige GOL-uddannelse er en erfaringsbaseret uddannelse med en kombination af teori, supervision og egen udvikling. Den sigter mod at give deltagerne en øget indsigt i individers og gruppers adfærd samt indblik i psykologiske processer mellem individ, grupper og organisation. Ud over den teoretiske tilgang og forståelse, får du som deltager indsigt i din egen rolle og egen andel i psykologiske processer. Forløbet giver dig viden om det organisationspsykologiske felt samt en procesbevidsthed, der kan bidrage til at styrke og handlekraft i din professionelle rolle. Denne viden og indsigt bliver bragt i anvendelse i forbindelse med det daglige arbejde i egen organisation, både i forhold til lederens praksis og rolle og i forhold til konsulentens metoder og redskaber.

Formål: At indføre deltagerne i organisationspsykologisk og gruppeanalytisk teori, tænkning og metode som grundlag for at kunne forstå og arbejde med dynamiske kræfter i individ, gruppe og organisation. Endvidere gennem personlig, praktisk og teoretisk forståelse at anvende denne viden i analyse og intervention i forhold til egen rolleudøvelse og i organisatoriske processer.

Målgruppe: GOL er for ledere, organisationskonsulenter, HR-konsulenter og andre nøglepersoner i offentlige og private virksomheder, som arbejder med komplekse organisatoriske problemstillinger og med udvikling af grupper og organisationer. Gennem uddannelsen kan du få redskaber til at undersøge, forstå og arbejde med de dynamiske og ofte modstridende kræfter, som er på spil i individers og gruppers tanker, forestillinger og adfærd. Kræfter som udspiller sig i relationer på arbejdspladsen og som påvirker, hvordan organisationens primære opgave bliver løst. Målet er at udvikle kompetencer til at bistå og lede grupper og organisationer i udvikling og forandring, og deltagerne får værdiskabende viden for egen professionelle praksis og for egen organisation

Varighed: 2 år, med muligheden for 1 års overbygning

Kvalifikationer: Efter gennemført 2-årigt uddannelsesforløb og godkendt skriftlig opgave udstedes diplom i uddannelsen som Organisationsanalytiker - denne uddannelse er godkendt som grundstammeforløb i Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi. På tredje år er fokus at give kandidaterne en udvidet og dybere forståelse og træning i anvendelsen af de gruppeanalytiske- og organisationspsykologiske ideer og metode i arbejdet med individer, grupper og organisationer.

Krav til deltagerne: Deltagerne skal bringe eget arbejde som ledere eller konsulenter i organisationer til supervision og udarbejde en teoretisk opgave med udgangspunkt i eget arbejde. Deltagerne skal under forløbet deltage i en arbejdskonference, hvor udgiften afholdes af den enkelte deltager.


I ansøgningen bedes oplyst, hvorledes den teoretiske basisviden er erhvervet. Der ønskes redegjort for personlig motivering, nuværende ansættelse, erfaring med organisationsarbejde, samt forventninger til uddannelsen.

GOL pjece 2022-23
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Palle Juul-Jensens Blvd. 175, indgang K, 8200 Aarhus N