Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 

2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse (GPU)
Uddannelsen til gruppepsykoterapeut er en erfaringsbaseret uddannelse med en kombination af supervision, teori og egen terapi. Gruppepsykoterapi er en klinisk anvendelig disciplin, hvor psykoterapeuten her og nu kan arbejde med personlighedsmæssige vanskeligheder og specifikke psykiske symptomer, som de udspiller sig i en interpersonel kontekst. Der har i de senere år været øget forskningsaktivitet på området, der dokumenterer evidens for effekt af gruppebehandling på et bredt spektrum af forskellige psykiske lidelser.

Formål: At uddanne deltagerne til at igangsætte og lede gruppeprocesser i grupper af såvel unge som voksne med fokus på at lokalisere og udvikle relations- og kommunikationsmønstre. Uddannelsen er relevant for personer, der vil arbejde med gruppepsykoterapi i forhold til forskellige psykiske lidelser, fx angsttilstande, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, depression, tab og traumer, misbrug, skizofreni eller anden alvorlig psykisk lidelse. Deltagerne trænes i at opfatte, analysere og intervenere i grupper på baggrund af gruppeanalytisk teori . På uddannelsens andet år arbejdes med gruppepsykoterapi til forskellige psykiske lidelser i ambulant, dag- eller døgnregi.

Målgruppe: Læger, psykologer, sygeplejersker og andet fagpersonale, der arbejder eller ønsker at arbejde med gruppepsykoterapi på psykodynamisk grundlag.

Varighed: 2 år

Kvalifikationer: Uddannelsen er sammensat så Dansk Psykologforenings (DP) krav til specialiserings-modulet i psykoterapi, unge og voksne opfyldes. Der udstedes certifikat ved afslutning af uddannelsen.

Krav til deltagerne: Deltagerne skal være i stand til at bringe arbejde med at etablere, sammensætte og lede en tidsbegrænset gruppepsykoterapi til supervision. Et vist forhåndskendskab til psykoanalytisk teori er nødvendigt.


Motiveret ansøgning med oplysning om psykoterapeutisk erfaring og nuværende arbejde.

GPU pjece 2022-23
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Palle Juul-Jensens Blvd. 175, indgang K, 8200 Aarhus N