Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Om Gruppeanalyse

Gruppeanalysen ser individet i en historisk sammenhæng og forankret i samfundet. Den kan beskrives som en kundskabssøgende praksis med grupper som udgangspunkt. Det er i mødet med andre, at vores virkelighedsopfattelse skabes, bestemmes og forandres. Gruppeanalysen bygger på flere forskellige discipliner - overvejende psykoanalytisk teori og systemteori, men også sociologi, informations- og kommunikations teori og kulturantropologi.

Gruppeanalysen har som psykoanalysen den opfattelse, at psykoterapi skal øge bevidstheden og forståelsen af ubevidste processer. Der fokuseres på, hvordan disse udspiller sig relationelt. Midlet til indsigt og forandring er den frie diskussion og samspillet mellem gruppens medlemmer. Gruppeanalytisk terapi er en terapi - af - i - og ved gruppen. Terapeuten forholder sig analyserende ikke kun til de enkelte medlemmer, men også til det bevidste og ubevidste samspil i gruppen. Terapeuten faciliterer den terapeutiske proces, så det enkelte gruppemedlem har mulighed for at opnå indsigt og kan gennemarbejde uhensigtsmæssige adfærdsmønstre i gruppens kontekst.

I dag er gruppeanalysens væsentligste virksomhedsområde psykoterapi i små og middelstore
grupper.
Den henvender sig til mennesker, som på forskellig måde og i forskellig grad lider under konflikter og problemer i tilværelsen med andre, i arbejdslivet eller privat. Gruppeanalysen kan desuden med fordel anvendes som kundskabs- område for personer, som beskæftiger sig med mennesker i deres arbejde og ønsker dybere kundskab og indsigt i samspillet mellem individ, gruppemiljø og samfund (læger, psykologer, psykoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger med flere).

Et andet gruppeanalytisk virksomhedsområde er organisationer, som satser på at arbejde med samarbejdsrelationer indenfor og imellem forskellige enheder og grupperinger og i forhold til organisationen som helhed. Den gruppeanalytiske metode kan hjælpe til at forstå og forandre forestillinger og kommunikationsmønstre, bevidste og ubevidste, som hindrer udviklingen af en god samarbejdskultur.

Grundlæggeren af denne kundskabstradition S. H. Foulkes (1898-1976) mente, at menneskers
grundlæggende drivkraft er behovet for tilknytning til og medlemskab af en gruppe
. Foulkes dannede i 1952 Gruppeanalytisk Society i London sammen med en række repræsentanter for forskellige teoretiske perspektiver på menneske, gruppe og samfund.

Et vekslende antal gruppeanalytiske institutter i Europa - Danmark, Sverige, Norge, Tyskland,
Italien, Grækenland og Portugal m.fl. - forvalter i dag sammen med Institut for Gruppeanalyse
i London denne tradition.
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Palle Juul-Jensens Blvd. 175, indgang K, 8200 Aarhus N