Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Praktiske oplysninger fælles for alle 3 uddannelser

Indhold pr. år:
Egenterapi i gruppe med 8 deltagere (52,5 timer). Supervision af eget gruppepsykoterapeutisk arbejde/organisatorisk arbejde (30 timer). Teoriundervisning i form af seminarer og forlæsninger om gruppeanalytisk og organisationspsykologisk teori og metode samt tilgrænsende emner (39 timer, dog 45 timer på første og andet år for psykologer). Storgruppe (8,75 timer) og plenum (3 timer). Teoriundervisning og supervisionsgrupper sammensættes, så de for psykologer og læger på uddannelsen opfylder DP´s og DPS´s krav.

Tid: 35 tirsdage, kl. 18.30 - 22.00, samt 4 lørdage, kl. 9 - 17 hvert år.

Start: Primo september 2022.

Sted: Århus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby.

Pris: For året 2022 - 2023: kr. 41.500 kr. For psykologer på GPU 42.500 kr, grundet ekstra undervisning i assessment. Medarbejdere i Regin Midt Psykiatri får rabat. Tilmelding er bindende for et år ad gangen.

Lærere: Læger, psykologer og andre faggrupper med gruppeanalytisk uddannelse og/eller organisationspsykologisk uddannelse. Lærerne er godkendte supervisorer i de psykiatriske selskaber og Dansk Psykologforening.

Ansøgningsskema: Downloades fra Instituttets hjemmeside og
stiles i udfyldt stand til: Træningsprogrammet ved IGA, c/o sekretær Charlotte Pederse, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Palle Juul Jensens Boulevard 175, indgang K, 8200 Aarhus N.

Ansøgningfrist: Den 19. april 2022

Yderligere oplysninger på: www.iga-aarhus.dk eller hos sekretær Charlotte Pedersen på e-mail: charlotte.pedersen1@ps.rm.dk.
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Palle Juul-Jensens Blvd. 175, indgang K, 8200 Aarhus N